O nama

Politika kvalitete

Ciljevi politike kvalitete društva A2B Express Logistika d.o.o. su kako slijedi:

  • odnositi se prema kupcu profesionalno i ljubazno
  • učiniti sve što je moguće da se udovolji kupcu
  • pratiti postavljene procese te na vrijeme otkrivati nedostatke
  • nepravilnosti u radu smanjiti na najmanju razinu
  • osigurati siguran rad i zadovoljstvo zaposlenih
  • uvažavati pojedinačne i grupne uspjehe
  • kontinuirano unapređivati naše usluge
  • dosegnuti najviši standard usluge.

Josip Krznarić, direktor
Zagreb, 04.01.2021.

Društvo A2B Express Logistika d.o.o. certificirano je prema Normi ISO 9001:2015.