O nama

Politika kvalitete

Politika kvalitete je u skladu s očekivanjima i potrebama kupaca. Uprava određuje i dokumentira politiku kvalitete koju potpisuje direktor A2B Express Logistika d.o.o. Uprava osigurava da se ta politika razumije, provodi i odražava na svim razinama organizacije.

Ciljevi politike kvalitete društva A2B Express Logistika d.o.o. su kako slijedi:

  • odnositi se prema kupcu profesionalno i ljubazno, pravovremeno odgovarati na upite kupaca i informirati ih o statusu njihovih pošiljaka u procesima prikupa i isporuke
  • učiniti sve što je moguće da se udovolji zahtjevima kupaca
  • pratiti postavljene procese usluge transporta i logističkih usluga te na vrijeme otkrivati nedostatke
  • nepravilnosti u radu smanjiti na najmanju razinu
  • osigurati siguran rad zaposlenika na skladištu, na terenu i u uredima
  • pratiti zadovoljstvo zaposlenika te uvažavati njihove pojedinačne i grupne uspjehe
  • održavati uspješnu poslovnu suradnju sa dobavljačima
  • kontinuirano unapređivati naše usluge te dosegnuti najviši standard usluge u transportu i logistici

Da bi se zadani ciljevi politike kvalitete ostvarili, A2B Express Logistika d.o.o. na svim razinama organizacije, provodi politiku i postupke sustava kvalitete opisane Poslovnikom sustava kvalitete, a koji je izrađen prema zahtjevima norme ISO 9001:2015.

Josip Krznarić, direktor
Zagreb, 10.01.2022.

Društvo A2B Express Logistika d.o.o. certificirano je prema Normi ISO 9001:2015.