Cjenik uvoza možete preuzeti ovdje.

Zemlje i tarifne zone
Na prethodnoj stranici se nalazi popis zemalja i tranzitno vrijeme potrebno da Vaša pošiljka dođe sa određene destinacije.

Cjenik
Sve cijene su izražene u kunama. Cjenik je važeći ukoliko se plaćanje transporta vrši u Hrvatskoj. Cjenik je formiran po zonama, vrsti pakiranja i težini. Prilikom obračuna ne uzima se u obzir vrsta prevezene robe. Cijena se osim po tarifnoj zoni i vrsti pakiranja određuje i po stvarnoj ili volumnoj težini pošiljke. Ukoliko je volumna težina veća od stvarne težine obračun se vrši po volumnoj težini. Za obračun volumne težine primjenjuje se formula:
DULJINA (cm) x VISINA (cm) x ŠIRINA (cm) / 5000 = težina u kg

Cjenik vrijedi od 01.01.2017. do 31.12.2017.

PDV
Sve cijene su bez PDVa.

Nadoplata za gorivo
Na cijene navedene u cjeniku ne obračunava se nadoplata za gorivo.

Osiguranje pošiljke
Pošiljke se na Vaš zahtjev mogu dodatno osigurati kod osiguravajućih kuća. Dodatno osiguranje se posebno naplaćuje sukladno premijskim stopama osiguravajućih društava.

Sadržaj pošiljke
Ponuđeni cjenik vrijedi za sve vrste pošiljaka osim opasnih tereta. Pošiljke se moraju predati propisno zapakirane kako ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta.

Maksimalna težina
Maksimalna dopuštena težina po koletu za express uslugu iznosi 70 kg. 

Carina
A2B Express Logistika d.o.o.  Vam može osigurati slugu uvoznog carinjenja za sve Vaše carinske pošiljke.