A2B EXPRESS je osnovna i najraširenija usluga A2B-a pogodna za slanje i primanje hitnih pošiljaka kao što su: važni dokumenti, uzorci, CD mediji, dijelovi informatičke opreme, avionske karte, rezervni dijelovi i sl.

 A2B EXPRESS je vremenski definirana, dostava pošiljaka od vrata do vrata, sa uključenom uslugom izvoznog carinjenja, u više od  230 zemalja u cijelom svijetu.

 A2B klijentima osigurava vlastite materijale za pakiranje pošiljaka  (A2B koverta i A2B PAK) i tovarne listove (WAYBILL) koji sadrži jedinstveni broj pomoću kojeg se u svakom trenutku putem Interneta može provjeriti status pošiljke. Velika većina pošiljaka dostavlja se između 1 do 2 radna dana ovisno o destinaciji i vrsti robe.                                                                      

Ukoliko želite da Vaša pošiljka bude otpremljena prema željenom odredištu potrebno je nazvati A2B-ov ured i naš kurir će doći po Vašu pošiljku.

Radno vrijeme ureda je od ponedjeljka do petka 8:00h – 18:00h.

1.1       Cjenik i obračun cijena

Cjenik je formiran po zonama, vrsti pakiranja i težini. Prilikom obračuna cijene ne uzima se u obzir vrijednost prevezene robe. Cijena se osim po tarifnoj zoni i vrsti pakiranja, određuje i po stvarnoj ili volumnoj težini pošiljke. Ukoliko je volumna težina veća od stvarne težine obračun se vrši po volumnoj težini. Za obračun  volumne težine primjenjuje se formula:

(DULJINA(cm) x VISINA(cm) x ŠIRINA(cm)) / 5000 = težina u kg

1.2       Nadoplata za gorivo

Na sve cijene navedene u cjeniku obračunava se nadoplata za gorivo. Nadoplata za gorivo je promjenjiva. U slučaju promjena vezanih za kretanje cijena goriva na tržištu, A2B zadržava pravo promjene iznosa nadoplate za gorivo.

1.3       Posebna pakiranja

A2B Kuverta i A2B PAK su naša standardna pakiranja koja klijentima dostavljamo potpuno besplatno. Osim standardnih pakiranja u mogućnosti smo Vam ponuditi posebnu ambalažu za transport pošiljaka na temperaturnom režimu (suhi led, gel pakiranja).

1.4       Praćenje pošiljke

Na jednostavan način možete 24 sata dnevno pratiti svoje pošiljke na našoj internet stranici www.a2b.hr.
U prostoru predviđenom za praćenje pošiljaka samo upišete broj tovarnog lista (WAYBILL) i za nekoliko trenutaka vidjet ćete sve dostupne podatke o lokaciji vaše pošiljke.

1.5       Osiguranje pošiljke

Pošiljke se na Vaš zahtjev mogu dodatno osigurati kod osiguravajućih kuća. Dodatno osiguranje se posebno naplaćuje sukladno premijskim stopama osiguravajućih društava.

1.6       Sadržaj i pakiranje pošiljke

Bez obzira radi li se o dokumentnim ili ne-dokumentnim pošiljkama, iste moraju biti adekvatno zapakirane od strane klijenta/pošiljatelja kako ne bi došlo do oštećenja sadržaja prilikom transporta. 

1.7       Ranojutarnja dostava

Za pošiljke koje zahtijevaju vremenski definiranu dostavu u prijepodnevnim satima, iste je moguće dostaviti uz nadoplatu u visini od 15% u odnosu na ponuđene cijene dostave. Kako biste provjerili da li tražena destinacija podržava uslugu ranojutarnje dostave potrebno je kontaktirati najbliži A2B-ov ured ili svog prodajnog predstavnika.

1.8       PDV

Sve cijene u cjenicima su u kunama bez PDV-a. PDV na transport obračunava se prema važećim Zakonskim propisima Republike Hrvatske.

1.9       Maksimalna težina

Maksimalna težina po koletu je  70 kg. Pošiljka se može sastojati od maksimalno 999 koleta na jednu adresu.