A2B AIR CARGO  je usluga koja Vam omogućava prijevoz teških (cargo) tereta u IZVOZU iz RH te u UVOZU u RH po povoljnim cargo cijenama.

Organizaciju otpreme ili dostave pošiljaka, ovisno o INCOTERMS paritetu, za Vas radi A2B.

S obzirom da na cijenu i tranzitno vrijeme pošiljaka utječe više parametara (paritet, zemlja i grad otpreme/dostave, težina pošiljke ili volumna težina pošiljke - porast težine ili volumne težine pošiljke snižava cijenu po kg, trošak manipuliranja teškim teretom i sl.), cijene i tranzitna vremena moguće je dobiti na upit.