A2B Express Logistika d.o.o.
OIB: 54655542852

sjedište:
Buzinski prilaz 36a, 10 010 Zagreb

skladište:
Vukomerička ulica 3E, 10 410 Velika Gorica

Žiro račun:
IBAN: HR9324020061100743684
Erste&Steiermärkische bank d.d. – SWIFT: ESBCHR22

IBAN: HR3125030071100098671
Sberbank d.d. – SWIFT: VBCRHR22

Služba za korisnike
Telefon: 01 6695 000
Fax: 01 6606 300
E-mail: info-hr@a2bexpress.com
            operativa.hr@a2bexpress.com

Odjel prodaje
Telefon: 01 6695 000
Fax: 01 6606 300
E-mail: prodaja.hr@a2bexpress.com

Odjel obračuna
Telefon: 01 6695 017
Fax: 01 6606 300
E-mail: obracuni.hr@a2bexpress.com

Odjel računovodstva
Telefon: 01 6695 047
Fax: 01 6606 300
E-mail: racunovodstvo.hr@a2bexpress.com

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Zorica Brečić
Telefon: 01 6695 009
Fax: 01 6695 300
E-mail: zorica.brecic@a2bexpress.com

Odjel špedicije
Telefon: 01 6695 099
Fax: 01 6606 300
E-mail: spedicija.hr@a2bexpress.com

Odjel logistike
Telefon: 01 6695 026
Fax: 01 6606 300
E-mail: info-hr@a2bexpress.com

Odjel distribucije Top Shop proizvoda
Telefon: 01 4095 501
E-mail: skladiste.3pl@a2bexpress.com 

Regionalni centar RIJEKA
Škurinjska cesta 1   
51 000 Rijeka
Telefon: 051 614 650, 051 614 651
Fax: 051 313 371
E-mail: info-hr@a2bexpress.com

Regionalni centar SPLIT
Sukoišanska 43         
21 000 Split
Telefon: 021 644 533
Fax: 021 459 624
E-mail: info-hr@a2bexpress.com