A2B Express Logistika d.o.o.
OIB: 54655542852

SJEDIŠTE:
Buzinski prilaz 36a, 10 010 Zagreb

SKLADIŠTE:
Vukomerička ulica 3E, 10 410 Velika Gorica

Žiro račun:
IBAN: HR9324020061100743684
Erste&Steiermärkische bank d.d. – SWIFT: ESBCHR22

IBAN: HR3125030071100098671
Sberbank d.d. – SWIFT: VBCRHR22

Služba za korisnike
Telefon: 01 6695 000
Fax: 01 3000 159
E-mail: info@a2b.hr

Odjel prodaje
Telefon: 01 6695 027
Fax: 01 3000 159
E-mail: prodaja@a2b.hr

Odjel obračuna
Telefon: 01 6695 010
Fax: 01 3000 159
E-mail: obracuni@a2b.hr

Odjel računovodstva
Telefon: 01 6695 047
Fax: 01 3000 159
E-mail: racunovodstvo@a2b.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Zorica Brečić
Telefon: 01 6695 009
Fax: 01 3000 159
E-mail: zorica.brecic@a2b.hr

Odjel špedicije
Telefon: 01 6695 099
Fax: 01 3000 159
E-mail: spedicija@a2b.hr

Odjel logistike
Telefon: 01 6695 026
Fax: 01 3000 159
E-mail: zbirni@a2b.hr


Regionalni centar RIJEKA
Škurinjska cesta 1   
51 000 Rijeka
Telefon: 051 614 650, 051 614 651
Fax: 01 3000 159
E-mail: info@a2b.hr

Regionalni centar SPLIT
Sukoišanska 43         
21 000 Split
Telefon: 021 644 533
Fax: 01 3000 159
E-mail: info@a2b.hr